Příběh - Královna chladné duše

2. září 2014 v 16:49 | Bára |  Povídky
Nedávno jsem jen tak "náhodou" vymyslela fantasy postavu. Tady je její charakteristika a její příběh. Přeji příjemné čtení!

Královna Ethel Vigor
Kdesi daleko, v jistém světě, vládne kusu zemi královna Ethel. Její mladý obličej je bez chyb, bledý a krásný. Vlasy má černé s býlími pruhy, sestřižené do mikáda. Ale její oči jsou zvláštní, duhovky má neskutečně světlé a trochu zářivé, což u lidí vzbuzuje nejistotu. Celá je drobná, ale kráčívá vzpřímeně, a vzbuzuje respekt. Obléká se do šatů v barvách černé, červené, bílé a modré. Nikdo netuší, že pod nimi ukrývá ránu, která jí kdysi dávno změnila celý život. Tato rána vypadá, jako by se jí na levé straně hrudi táhl od srdce led. Jeho paprsky zasahují zčásti i na její krk, ale přesto se o tomto zranění nikdo nedozvěděl.
Zajímavá je kromě vzhledu i svým nekonečným mládím. Nestárne, vlasy se jí neprodlužují a nejspíš se zastavila kolem svých dvaceti let. Navíc vládne zvláštní magii, snoubí v ní oheň s ledem, světlo s tmou, ale veřejně svoje schopnosti moc neukazuje. Lidé jsou za její vlády v dobrých podmínkách, protože Ethel je chytrá a ví, co udělat pro svůj lid. Nedá sebou manipulovat, je chladná a nikdy se neusmívá.

Ethel Vigor, tak, jak jí ztvárnila lady Stormica. Je nedodělaná, avšak na finální verzi jsem čekala tak dlouho, až se na ni zapomělo. Jsem nucena dát sem tedy tuto.


Příběh
V jistém světě vládla Nerys, divoká a energická králova. Byla drobná, měla černé mikádo a tmavé oči. Její tvář zdobíval škodolibý úsměv. Vládla temnou mocí, snad černou magií, ale měla radši zbraně, se kterými to skvěle uměla.
Jednoho dne, zrovna když si Nerys prohlížela vitrínu se zbraněmi - sbírku její a jejích předchůdců - ozvalo se zaklepaní. Vstoupil jeden z velitelů armády a uklonil se. Nerys ho netrpělivě pobídla. "Co chceš?" Velitel srazil boty k sobě a zasalutoval. "Chtěl jsem Vaši výsost informovat o jedné zvláštní osobě. Už nějakou dobu kolují zvěsti o dívce v bílém, lidé jí přezdívají Diana. Prý je velmi magicky nadaná. Spíš až příliš, jak se říká." Nervózně polkl, královna si ho však nevšímala. Na chvíli se zamyslela, ale pak došla k rozhodnutí: "Pošlete vaše muže na výzvědy, chci o ní vědět co nejvíc!"

Diana kráčela lehkým krokem tam, kam ji to táhlo - do hor. Stébla trávy se pod jejími krok ohýbala, aby se pak zvedla a vypadala jako předtím. Diana vypadala tak na sedmnáct. Trhlinou mezi bílými mraky pronikalo světlo dopadající na její krásnou tvář, a způsobovalo, že se jí nepřirozeně leskly oči. Její světlé, stříbřité vlasy jí povlávali ve větru a dokreslovali dojem, že přichází anděl.
Diana by mohla být zmatená - přece jen, údajně přišla odnikud. Pokud to ovšem jen nebyly příběhy, které si lidé o ní vymýšleli. Ale ať už byla kýmkoliv, byla podivně klidná. Lidé by se divili - zatímco působila jako někdo, kdo se řídí jen svým srdcem, měla Diana až moc chladný rozum.
Před ní se louka pomalu měnila na cestu do skal. Diana s podivným úsměvem došla k nejbližší skalce a přejela po ní prsty. Jako by zkoušela reálnost světa, ve kterém se ocitla. Poté se vydala kamenitou cestou, a vypadala jako vítr, který na sebe vzal lidskou podobu.

Nerysa byla v pokoji zasvěceném magii. Podle jejího vkusu bylo vše vyvedeno v černé a červené, včetně dýmu v křišťálové kouli, nad kterou se právě skláněla. Ano, měla ráda efekt, který si osvojili ti "zlí". Ale co byla ona? Sobecká královna, nenávidící diplomacii a lhostejná k poddaným. Znamená to, že je zlá? Vždyť krutostí netrpěla, byla to jen zmíněná lhostejnost. Mohla se tedy zařadit mezi ty strašlivé panovníky? Už nad tím párkrát přemýšlela, ale odpověď si nikdy objektivně neujasnila. Ve své sobeckosti se rozhodla, že ať je jaká chce, nebude s tím nic dělat. Ostatní jí musí přijmout, je přece jejich královna. A když jí budou nenávidět, je to jejich problém, ne její. Věděla ovšem, že kdyby se objevil někdo natolik silný, aby jí dokázal sesadit, byl by to její konec. Proto byla ostražitá. A tahle dívka, co podle nejnovějších zpráv míří k horám, se jí vůbec nezamlouvala. "Uvidíme, co udělá, až uvidí netvora, ke kterému míří. Budiž to pro ni zkouška" zasmála se, ale zároveň věděla, že by ho ta dívka mohla porazit.

Lávový drak, v barvách královně Nerys tak blízké, otevřel oči. Někdo ho volá, cítí, jak jím projíždí energie. Nemohl vědět, že královna je natolik silná, aby ho dokázala vzbudit. On ani netušil, že nějaká královna existuje. Najednou ucítil závan magie, a to chladnější, než je teplota na Zemi v severských zemích. Diana bez škrábnutí došla přes skály až k místu pobytu draka. Ten byl plný vzteku a horkokrevnosti, stejně jako královna, a byl rozhodnutý to malé pulzující stvoření zničit, spálit, rozmetat. Na prach. Čím víc se však Diana přibližovala, tím víc cítil kolem svého rozžhaveného těla chlad. Nebyl s to vychrlit oheň, ani nic jiného, i když v něm kolovala rozbouřená krev. Chladná dívka došla až k němu, a i když by to nikdo nejspíš nepoznal, v hlavě měla nejistotu. Něco ji sem táhlo, ale ten drak byl velký, nebezpečný. Nechtěla být spálena, nechtěla zemřít. K jejímu překvapení se drak ale nepohnul, jako by byl překvapen. Nebezpečně však zavrčel. Vypadal jako černočervená skála, ani náznak šupin. To mu dodávalo vzezření neporazitelnosti. Diana se však přes svoji nervozitu nezalekla. Byla už kousek od draka, a pochopila, co měl za problém. Jeho ztuhlé tělo nebylo po dlouhém spánku připraveno na pohyb a oheň byl zastaven Dianinou magií. Než by se zvednul, trvalo by to příliš dlouho. Dívka k němu svižně došla a pozvedla ruku - již se začala cítit jistá. A jako by věděla, co má dělat, zavřela oči. Pozorovatel by viděl dívku s rukou u hlavy nebezpečného draka. Ovšem z té tuky jako by vedl zářící proud do drakovy hlavy. A ten netvor začal bolestně kvílet, velmi, velmi hlasitě, a všechno zalévalo světlo. Když najednou - drak vyletěl nahoru s roztaženými křídli, které byly teď ledově bílé. Celý drak byl bílý, jako by zamrzl. Zastavil se vysoko nad Dianou, která si s jistotou uvědomila, jak se věci mají. Zašeptala: "Sleť dolů." Drak poslechl. Diana se mu vyškrábala na záda a potichu přikázala: "Leť jako pták. Leť tam, kam ti přikážu."

Velitel měl podat další hlášení. Bylo by to v pořádku, kdyby to hlášení nebylo tak negativní, a neměl ho podat pěkně horkokrevné osobě. Tento muž se však nehodlal vzdát. Utřel si potící se ruce do uniformy, nadechl se a vešel do místnosti. Byla to královnina pracovna. Panovnice zrovna stála u okna, ale jak uslyšela otevíraní dveří, rychle se otočila. S úsměvem vybídla velitele slovy: "Tak co? Jaká jsou zjištění?" Otázaný nervózně zputil: "Vaše Výsosti, stalo se něco nepředvídatelného. Hory opustil ledový drak, který přistál na místě zvaném Niitty. Lidé byli patřičně vyděšeni, a vojáci zjistli, že z jeho zad slezla ta dívka." Královna neřekla nic, jen se zamyslela. "Odejděte" řekla a velitel se rychle přesunul do vedlejší místnosti. Nerysa cítila, že tohle nemůže brát na lehkou váhu. Někdo, kdo dokáže ovládnout draka - a Nerysa si byl jistá, že to bylo tak - by mohl vážně ohrozit Nerysino postavení. A to nemůže být dopuštěno. Královna se rozesmála - ta dívka se ještě nesetkala s Nerysou - vlivnou královnou, úžasnou kouzelnicí a skvělou bojovnicí. Ještě se uvidí!
Ještě ten den se koně rozběhly směrem na Niitty. Uháněli přes pole, lesy a louky. Na vraníkovi, běžícím vepředu, seděla rozesmátá Nerysa. Milovala jízdu na koních, taky že chodívala často na lov, kde jí doprovázeli ti nejlepší koně. Královna stála ve třmenech nadšená z té rychlosti, a byla si jistá, že střet s Dianou vyhraje.
Jelo se několik hodin, až se dojelo na začátek rozlehlé louky. Koně zastavily a královna seskočila na zem. Na zelené trávě stála dívka v bílém, která královnu zpozorovala. Nebála se, jen klidně čekala. Nerysa nařídila vojákům, ať zůstanou tam, kde jsou, a rychlým krokem zamířila za Dianou. Ta jí vyšla vstříc. Původně vůbec neplánovala se s královnou střetnout. Drakovi nařídila přistát zde z důvodu, který se mi nikdy nedozvíme. Nyní však za ní přijela sama královna Nerysa se sebevědomým úsměvem. Najednou se jak Diana, tak Nerysa zastavily, a chvíli na sebe koukaly. Pak Nerysa natáhla ruku, jako by chtěla někomu dát facku a střelila přes červený blesk. Diana však jen před sebe natáhla ruku a blesk se o ní roztříštil. Nerysa přidala, blesky lítaly jako při opravdu hrozné bouřce. Ale Diana stála klidná a nezraněná. Královna zvedla ruce nad hlavu, aby mohla po nezranitelné soupeřce hodit rukou kouli. Diana však jen mávla rukou a najednou se před ní objevila skoro průsvitná zeď, do které koule narazila a explodovala. Zeď ihned zmizela. Nerysa však nehodlala ustat. A Diana se rozhodla, že začne bojovat. Na nebi začali šlehat červené a bílé paprsky, které byly tak typické pro souboje "dobra" a "zla". Vypadalo to zde jako na světelné show. A během toho všeho se Nerysa a Diana dostali k sobě až nebezpečně blízko. Obě byly vyčerpané, ale Nerysa rychle vytáhla ze svých potrhaných šatů dýku a s úšklebkem se na Dianu vrhla, ta však chytila a sevřela královnino zápěstí. Nerysa rychle udělala to samé, takže ani jedna neměla navrch. Najednou se na konečcích prstů objevily jiskry v jejich barvách a způsobilo malou explozi, která vyhodila dýku do vzduchu. Pod náporem siných kouzel se však dýka rozpadla na malé kapky a padala dolů. Nerysa rychle ustoupila, takže stříbrný déšť pokropil Dianu. Nerysa se unaveně, avšak vítězoslavně rozesmála, jelikož Diana začala mizet. Doslova. Rozplývala se. V některých zbraních jsou různá kouzla a jedy. Jestli byla otrávená i tahle dýka je skoro jisté, ale nebyl nikdo, kdo by to potvrdil. Skoro průsvitná Diana totiž vyrazila kupředu a polohmotnýma rukama proklála královně srdce. Ta otevřela ústa jako k výkřiku, avšak v šoku nevydala ani hlásku. Padla k zemi a Diana s ní. Nebo spíše do ní. A to doslova. Vnikla do královnina těla, aby si ho mohla osvojit.
Žena vstala ze země a napřímila se. Měla černé vlasy s bílými pruhy a nepřirozeně světlé a lesklé oči. Podívala se na vojáky, kteří už stačili vstát ze země, protože exploze při souboji je všechny smetly na zem. Zamířila k nim a pak prohlásila: "Uvítejte mě. Jsem královna Ethel Vigor."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama